Kvalita profesního vzdělávání v celní správě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita profesního vzdělávání v celní správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prusáková, Viera
dc.contributor.author Lyková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:14Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28750
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o kvalitě profesního vzdělávání v celní správě. Teoretická část vymezuje pojmy a teoretická východiska z oblasti kvality profesního vzdělávání, procesu systematického vzdělávání jako nástroje kvality s uvedením všech jeho fází a systému profesního vzdělávání zaměstnanců v celní správě. Cílem praktické části je pomocí výzkumu provedeného formou dotazníkového šetření zjistit, zda zaměstnanci celní správy považují systém vzdělávání v organizaci za kvalitní a dále zda jsou splněny předem stanovené vzdělávací cíle a uspokojeny vzdělávací potřeby zaměstnanců. Veškerá zjištění jsou porovnána s teoretickými poznatky z první části a na základě toho jsou navržena řešení a doporučení pro zefektivnění systému profesního vzdělávání v celní správě.
dc.format 107 s. (153 390 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject profesní vzdělávání cs
dc.subject kvalita vzdělávání cs
dc.subject systematické vzdělávání cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject profesní příprava cs
dc.subject plánování vzdělávání cs
dc.subject hospitace cs
dc.subject professional education en
dc.subject quality of education en
dc.subject systematic education en
dc.subject board of customs en
dc.subject professional training en
dc.subject education scheduling en
dc.subject inspections en
dc.title Kvalita profesního vzdělávání v celní správě
dc.title.alternative The Quality of Professional Education in Customs Administration
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the quality of professional education in customs administration. Theoretical part of this thesis defines the concept and theoretical bases from sphere of quality professional education, as a tool of quality describing the process of systematic education, pointing to all its phases and system of professional education of employees in board of customs. The aim of the practical part is to survey, by form of questionnaire, whether custom officers consider custom board educational system of good quality, with all the educational goals to be reached as well as educational needs of employees to be met. All findings are compared to the theoretical basis from the first part and according to it are made further suggestions for solutions and recommendations leading to efficient professional education in customs administration.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34461
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
lyková_2014_dp.pdf 3.311Mb PDF View/Open
lyková_2014_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
lyková_2014_op.doc 17.57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account