Zájmové vzdělávání dospělých v oblasti trávení volného času

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zájmové vzdělávání dospělých v oblasti trávení volného času

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Machálková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:14Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28751
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zájmového vzdělávání dospělých, které je jedním z významných faktorů nezbytných pro další rozvoj vzdělávání těchto osob. Zájmové vzdělávání dospělých, jakožto součást celoživotního vzdělávání, představuje důležitou kategorii vzdělávání, která je dobrovolně realizována v rámci volného času dospělých osob, na což je poukazováno zejména v teoretické části této práce. Praktická část práce se zaměřuje na zjištění míry zájmu o tento typ vzdělávání dospělých osob prostřednictvím vlastního výzkumného šetření, které je výstupem celé práce. Na základě výzkumného šetření bylo zjištěno, že dotazované osoby mají zájem o tento typ vzdělávání, jež přispívá ke zvýšení jejich kvalifikace, ale i k jejich osobnímu rozvoji.
dc.format 83 s. (110 786 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject dospělý cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject zájem cs
dc.subject zájmové vzdělávání cs
dc.subject lifelong learning en
dc.subject adult en
dc.subject leisure time en
dc.subject education en
dc.subject adult education en
dc.subject interest en
dc.subject leisure education en
dc.title Zájmové vzdělávání dospělých v oblasti trávení volného času
dc.title.alternative Adult Education in Relation to Leisure Time
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Szimethová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with leisure education, which is one of the important factors required for further development of adult education. Leisure education of adults as part of lifelong learning represents an important category of education taking place in the leisure time of the adults - this fact is referred to in the theoretical part of the thesis. The practical part is focused on finding the level of interest in this type of adult education through re-search, which is the output of the thesis. Based on the research investigation, it was found out that the respondents were interested in this type of education, which helped them im-prove their skills and their personal development
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34463
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
machálková_2014_dp.pdf 2.141Mb PDF View/Open
machálková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
machálková_2014_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account