Andragogika a etika ve veřejné správě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Andragogika a etika ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Mišurec, Roman
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:16Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:16Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28754
dc.description.abstract Andragogika jako teorie vzdělávání dospělých je propojena s dalšími vědními obory jako například filozofie, etika, pedagogika a v neposlední řadě také sociologie. V teoretické části práce jsou popsány formy vzdělávání dospělých v České republice a jiných zemích Evropy. V tomto smyslu se jedná o komparativní přístup naší práce. Dále věnujeme pozornost historii veřejné správy u nás, vzájemného vztahu andragogiky a etiky a profesionalizaci andragogiky, která je zaměřena na cílovou skupinu, kterou je v naší práci Policie České republiky. V praktické části se výzkum zaměřuje prostřednictvím dotazníkového šetření na úroveň absolvovaných školení, jak a jakými formami je v praxi uskutečňováno vzdělávání pracovníků. Zahrnuje i oblast etiky a korupce. Výzkum byl proveden kvantitativní metodou. Zúčastnili se ho příslušníci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a Územního odboru PČR v Kroměříži.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject andragogika cs
dc.subject filozofie cs
dc.subject etika cs
dc.subject sociologie cs
dc.subject korupce cs
dc.subject andragogy en
dc.subject philosophy en
dc.subject etics en
dc.subject pedagogy en
dc.subject sociology en
dc.title Andragogika a etika ve veřejné správě
dc.title.alternative Andragogy and Ethics in Public Administration
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated Andragogy as a theory of adult education is linked with other disciplines such as philosophy, ethics, education and last but not least, sociology. The theoretical part of the thesis describes different forms of adult education in the Czech Republic and other European countries. In this sense, it is a comparative approach of our work. Furthermore, we pay attention to the history of public administration in our country, the relationship between adult education and ethics and professionalization of adult education, which focuses on the target group. It is Police of the Czech Republic in our work. The practical part of the research is focused through a questionnaire survey on the level of completed training and as such forms is carried out in practice training. It includes the areas of ethics and corruption. The research was conducted by a quantitative method, which was attended by members of the Regional Directorate of Police in region of Zlín and the Town Police Department in Kroměříž.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34467
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
mišurec_2014_dp.pdf 1.789Mb PDF View/Open
mišurec_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
mišurec_2014_op.doc 61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account