Analýza public relations jako součásti marketingové komunikace Nadace Tomáše Bati

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza public relations jako součásti marketingové komunikace Nadace Tomáše Bati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčíková, Lenka
dc.contributor.author Zítková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:39:49Z
dc.date.available 2010-07-14T16:39:49Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2875
dc.description.abstract V teoretické části této bakalářské práce je popsán neziskový sektor v České republice. Práce popisuje základní typy neziskových organizací, legislativní vymezení nadací, historický vývoj neziskových organizací v České republice. Podrobně je rozebraná část marketingu v neziskovém sektoru, marketingová komunikace a její součást public relations. Praktická část analyzuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Nadace Tomáše Bati. Dále se věnuji jednotlivým formám public relations v Nadaci Tomáše Bati a marketingovému výzkumu zaměřenému na povědomí o nadaci mezi studenty Univerzity Tomáše Bati. Zde navrhuji možné způsoby zlepšení komunikace s veřejností, které by mohla nadace využít. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 702590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject nadace cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject nonprofit sector en
dc.subject nonprofit copany en
dc.subject foundation en
dc.subject marketing communication en
dc.subject public en
dc.title Analýza public relations jako součásti marketingové komunikace Nadace Tomáše Bati cs
dc.title.alternative The analysis of public relations as a part of marketing communication in The Thomas Bata foundation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The theoretical part describes non-profit sector in the Czech Republic. Labour describes basic types of non-profit companies, legislative delimitation endowement, historical development non-profit organization in the Czech Republic. In details is out of print part marketing of non-profit sector, marketing communication and its part of public relations. Practical part analyses strenghts and weaknesses, opportunities and threats of The Thomas Bata Foundation. Further with inscribe to single forms public relations in The Thomas Bata Foundation and marketing research intent on consciouseness about foundation beetwen students of The Thomas Bata Univerzity. Here I prefer possible manners improvement communication with public, that would foundation use. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6734
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
zítková_2007_bp.pdf 686.1Kb PDF View/Open
zítková_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
zítková_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account