Preference forem a metod vzdělávání úředníků veřejné správy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Preference forem a metod vzdělávání úředníků veřejné správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Pavlůsková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:20Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28763
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje formám a metodám vzdělávání úředníků veřejné správy. Teoretická část se zabývá formami a metodami vzdělávání dospělých a jejich klasifikací, dále vzděláváním úředníků veřejné správy, systémem a úrovněmi vzdělávání úředníků. Praktická část se v úvodu věnuje metodám a formám vzdělávání úředníků Městského úřadu ve Valašských Kloboukách a následně výzkumnému projektu s tématem "Preference forem a metod vzdělávání úředníků veřejné správy", realizovaném na uvedeném úřadě. Záměrem projektu, a tedy i cílem bakalářské práce, je zjistit, které formy a metody vzdělávání jsou preferovány úředníky v prostředí tohoto úřadu. Výzkumný projekt je kvantitativně orientovaný s využitím dotazníkového šetření.
dc.format 86 s. (136 826 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject formy vzdělávání cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání úředníků cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject preference cs
dc.subject adult education en
dc.subject forms of education en
dc.subject methods of education en
dc.subject clerk education en
dc.subject public administration en
dc.subject preference en
dc.title Preference forem a metod vzdělávání úředníků veřejné správy
dc.title.alternative Preferences of Education Forms and Methods of Public Administration Workers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the forms and methods of education of office workers in public administration. In theoretical part, the bachelor thesis covers forms and methods of adult education and its classification, the education of office workers in public administration, and looks into the system and levels of clerk education. The practical part speaks first about the methods and forms of education of office workers at Valašské Klobouky munici-pality, and then it deals with the research project called "Preferences of education forms and methods of public administration workers", which was carried out there. The purpose of the project, and thus the aim of the bachelor thesis, is to find out which forms and methods the office workers and clerks at the municipality prefer. The research project is quantitatively oriented and used the questionnaire survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34483
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
pavlůsková_2014_dp.pdf 3.879Mb PDF View/Open
pavlůsková_2014_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
pavlůsková_2014_op.doc 19.80Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account