Motivace k dalšímu profesnímu vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace k dalšímu profesnímu vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prusáková, Viera
dc.contributor.author Pešáková, Iva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:21Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28764
dc.description.abstract Vzdělávání a rozvoji profesních a osobnostních kompetencí zaměstnanců se v dnešní době plné změn věnuje čím dál větší pozornost. Nejinak je tomu i ve školství. Změny v učitelské profesi sebou přináší nejen rozvoj profesní dráhy učitelů, ale i rozvoj škol, školské politiky a sociální rozvoj celé společnosti. Je důležité podporovat a motivovat pedagogy k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji, aby mohli být skutečnými nositeli pokroku a tvůrci inovací v edukačním procesu, dokázali se vyrovnat s problémy a náročnými situacemi, byli na ně připravení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je specifickou oblastí a je legislativně upraveno. Jak však zajistit to, co již nelze upravit zákony a vyhláškami, tedy správnou kombinaci vnitřních a vnějších sil, která pohání učitele k neustálému zdokonalování se a dalšímu učení, se částečně pokusí odhalit tato práce.
dc.format 86 s. (121 842 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject pedagogický pracovník cs
dc.subject profesní rozvoj cs
dc.subject škola cs
dc.subject učitel cs
dc.subject further education en
dc.subject nursery school en
dc.subject motivation en
dc.subject motivational factors en
dc.subject educator en
dc.subject professional development en
dc.subject school en
dc.subject teacher en
dc.title Motivace k dalšímu profesnímu vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách
dc.title.alternative Motivation for Further Professional Education of Teachers in Nursery Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated Education and the development of employees' professional and personal skills is the subject of greater and greater attention in these changing times. The situation in schools is no different. Changes in the teaching profession bring not only development in teachers' career paths, but also the development of schools, educational policy and social development throughout society. It's important to support and motivate teachers to obtain further education and professional development, so that they can be real agents of progress and innovators in the educational process, deal with problems and challenging situations, and be prepared for them. Further education of teachers is a specific area that is governed by legislation. This paper tries to partially reveal how to establish what cannot be stipulated by laws and regulations - that is, the right combination of internal and external forces that drive a teacher to constantly improve him or herself and continue teaching.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34484
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
pešáková_2014_dp.pdf 2.581Mb PDF View/Open
pešáková_2014_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
pešáková_2014_op.doc 18.06Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account