Aplikace age managementu při řízení lidských zdrojů v organizaci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace age managementu při řízení lidských zdrojů v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Petrušková, Radka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:21Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28765
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá age managementem jako nástrojem personální andragogiky a jeho aplikací při řízení lidských zdrojů v organizacích. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vztahů mezi demografickým vývojem společnosti, řízením lidských zdrojů a age managementem. Hlavním cílem praktické části je zjištění míry aplikace age managementu a jeho metod při řízení lidských zdrojů ve vybraných organizacích. Pro tyto účely je využit kvantitativní výzkum, který hodnotí jejich aplikaci ve struktuře, odpovídající hlavním pilířům age managementu. Výsledky výzkumu jsou srovnávány s teoretickými východisky. Závěrečná diskuse poukazuje na silná i slabá místa využití age managementu, potvrzuje rostoucí význam řízení lidských zdrojů s ohledem na věk a předkládá rámcová doporučení pro praxi.
dc.format 62 s. (75 965 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject demografické stárnutí cs
dc.subject vnímání věku cs
dc.subject age management cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject pracovní život cs
dc.subject demographic ageing en
dc.subject age perception en
dc.subject age management en
dc.subject human resource management en
dc.subject working life en
dc.title Aplikace age managementu při řízení lidských zdrojů v organizaci
dc.title.alternative Age Management Application in Corporate Human Resources Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the age management as a tool of andragogy, and its application in human resources management in organizations. The theoretical part focuses on the description of the relationship among the demographic development of society, human resource management and age management. The main aim of the practical part is to determine to what extent the selected organizations apply age management and its methods in human resources management. The thesis uses quantitative research, which evaluates the age management application with respect to the main pillars of age management. Research results are then compared with the theory. The concluding part highlights strengths and weaknesses of the use of age management, confirms the growing importance of human resource management with respect to age, and presents recommendations for practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34485
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
petrušková_2014_dp.pdf 1.750Mb PDF View/Open
petrušková_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
petrušková_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account