Reflexe procesu penzionování a propouštění u personalistů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reflexe procesu penzionování a propouštění u personalistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Salajková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:22Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28767
dc.description.abstract V této bakalářské práci je zpracována reflexe procesu penzionování a propouštění u personalistů. V teoretické části jsou popsány jednotlivé oblasti, kterými se penzionování a propouštění, neboli personalisté při těchto procesech zabývají. Důraz je kladen na srozumitelnost informací a možnost jejich praktického využití. Na tyto informace navazuje část praktická, ve které je popsána výzkumná metoda kvalitativního výzkumu získávání informací a současná situace v podniku. Cílem je zhodnotit celkovou situaci v podniku z pohledu personálního útvaru a navrhnout opatření na řešení nedostatků.
dc.format 61 s. (93 245 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Personalistika cs
dc.subject andragogika cs
dc.subject penzionování cs
dc.subject propouštění cs
dc.subject outplacement cs
dc.subject skončení pracovního poměru cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject Human Resources Management en
dc.subject Retirement process en
dc.subject Layoff process en
dc.subject outplacement en
dc.subject Employment termination en
dc.title Reflexe procesu penzionování a propouštění u personalistů
dc.title.alternative Personnel Managers' Reflection of the Retirement and Layoff Processes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis treats Personnel Managers' Reflection of the Retirement and Layoff Processes. Individual parts of Retirement a Layoff processes are described in the theoretical part of thesis. The thesis includes understandable information and opportunity to practical use. These pieces of information are background of practical part in which qualitative research method and contemporary situation in the company are described. The aim of the thesis is to evaluate overall situation from the perspective of human resources management.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34487
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
salajková_2014_dp.pdf 2.853Mb PDF View/Open
salajková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
salajková_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account