Návrh a implementace hodnocení pracovníků organizace NADĚJE Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a implementace hodnocení pracovníků organizace NADĚJE Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Seidlová, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:22Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28768
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností zaměstnanců s úrovní hodnocení v organizaci Naděje Zlín. Cílem je získat spolehlivé výsledky analýzy jako nástroje k posouzení úrovně a kvality prováděného hodnocení zaměstnanců a navrhnout možné nové cesty při postupech pravidelného hodnocení. Důležitým výstupem bude, zda jsou pracovníci s daným hodnotícím systémem spokojeni a zda hodnocení působí pozitivně na jejich motivaci. V teoretické části práce je popsána současná teorie vztahující se k hodnocení zaměstnanců. V druhé části je proveden průzkum spokojenosti se systémem hodnocení přímo v organizaci. Na základě empirického šetření a informací z vnitropodnikových dokumentů, je provedena komparace s teoretickými informacemi, radami a doporučeními. Výsledkem je návrh nového hodnocení zaměstnanců a postup jeho implementace v organizaci Naděje Zlín do budoucna.
dc.format 51 s.(65 538 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Řízení pracovní výkonnosti cs
dc.subject pracovní hodnocení cs
dc.subject hodnotitel cs
dc.subject hodnocený cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject motivace cs
dc.subject metody hodnocení cs
dc.subject Management of the working performance en
dc.subject job evaluation en
dc.subject evaluator en
dc.subject the person being evaluated en
dc.subject strategic objectives en
dc.subject remuneration en
dc.subject motivation en
dc.subject evaluation methods en
dc.title Návrh a implementace hodnocení pracovníků organizace NADĚJE Zlín
dc.title.alternative The Proposal and Implementation of Employee Evaluation in the Organization Naděje Zlín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis focuses on employee evaluation using a rating system of the Naděje Zlín organization. The main target is to obtain reliable results from the analysis as a means of evaluating the level and quality of the employee, and suggest new methods of employee rating. An important part of the outcome will be whether employees are satisfied with a given rating system and whether the rating has a positive effect on their motivation. The thesis is divided in two parts. The first, theoretical, part tries to describe current theories related to employee evaluation. The second one covers a survey of employee satisfaction with the rating system in the Naděje organization. Comparison with the theoretical infor-mation, advice and recommendations are pursuant to the empirical research and informati-on obtained from internal documents. The final result is a proposal of a new employee ra-ting system and its possible implementation in the organization for the future.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34488
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
seidlová_2014_dp.pdf 1.880Mb PDF View/Open
seidlová_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
seidlová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account