Vzdělávání a bariéry ve vzdělávání pracovníků s nevidomými klienty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání a bariéry ve vzdělávání pracovníků s nevidomými klienty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Skalková, Sandra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:22Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28769
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním a bariérami ve vzdělávání pracovníků v organizaci pro nevidomé klienty. V teoretické části vymezuje pojem vzdělávání ve společnosti a přechází k užšímu pojetí vzdělávání v neziskové organizaci. Druhá část teoretické práce vymezuje termín tyflopedie a správnou komunikaci s nevidomou osobou. Praktická část je zpracována kvalitativním přístupem. Cílem práce je zjistit vzdělávací potřeby a případné bariéry ve vzdělávání pracovníků v dané organizaci. Výzkumná část probíhala pomocí polosturkturovaných rozhovorů s pěti respondenty a následným zpracováním dat metodou otevřeného kódování.
dc.format 63 s. (113 647 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject organizace v neziskovém sektoru cs
dc.subject vzdělávání v neziskové organizaci cs
dc.subject bariéry cs
dc.subject motivace cs
dc.subject vzdělávací potřeby cs
dc.subject tyfloped cs
dc.subject lifelong learning en
dc.subject organizations in the non-profit sector en
dc.subject education in non-profit organization en
dc.subject barriers en
dc.subject motivation en
dc.subject learning needs en
dc.subject fyfloped en
dc.title Vzdělávání a bariéry ve vzdělávání pracovníků s nevidomými klienty
dc.title.alternative Education and Barriers in the Education of Workers with Blind Clients
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with education and barriers to the education of employees in an organization for blind clients. The theoretical part defines the concept of education in a society, and further on, focuses on the concept of education in the non-profit organization.The second part of the theoretical work defines the term typhlopedia and correct communication with a blind person. The practical part is a qualitative approach. The intent is to assess training needs and possible barriers to the education of employees in the organization. The experimental part was carried out using semi-structured interviews with five respon-dents and subsequent processing of data using the method of open coding.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34489
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
skalková_2014_dp.pdf 4.677Mb PDF View/Open
skalková_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
skalková_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account