Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti Wüstenrot

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti Wüstenrot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Syslová, Dana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:24Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28772
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje analýze a identifikaci vzdělávacích potřeb ve společnosti Wüstenrot. V teoretické části je pojednáváno o obecných pojmech z oblasti řízení lidských zdrojů, strategii a cílech společnosti, které je nutné využívat k systematickému plánování firemního vzdělávání. Podrobněji se práce zabývá analýzou vzdělávacích potřeb. Praktická část je zaměřena na terénní výzkum, na vyhodnocení dotazníků, a popis zjištěných skutečností u pracovníků společnosti Wüstenrot.
dc.format 53 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject řízení cs
dc.subject systematické vzdělávání cs
dc.subject rozvoj lidí cs
dc.subject strategický přístup ve vzdělávání cs
dc.subject cyklus firemního vzdělávání cs
dc.subject identifikace vzdělávacích potřeb cs
dc.subject education en
dc.subject management en
dc.subject systematic training en
dc.subject people development en
dc.subject strategic approach to education en
dc.subject corporate training cycle en
dc.subject identification of training needs en
dc.title Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti Wüstenrot
dc.title.alternative An Analysis of Educational Needs in the Company Wüstenrot
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the analysis and identification of training needs in Wüstenrot. The theoretical part of the analysis deals with the general concepts of human resource ma-nagement, strategy and objectives of the company, which must be used for systematic planning of corporate training. The thesis analyzes training needs. The practical part is fo-cused on field research, evaluation questionnaires, and the description of observed facts in workers in Wüstenrot.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34493
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
syslová_2014_dp.pdf 2.645Mb PDF View/Open
syslová_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
syslová_2014_op.doc 20.52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account