Vzdělávání dospělých a jeho postavení v legislativě České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání dospělých a jeho postavení v legislativě České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Smolková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:25Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28773
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vzděláváním dospělých a jeho zakotvením v legislativě České republiky. Krátce se věnuje vzniku vzdělávací soustavy v českých zemích a rozvoji vzdělávání dospělých počínaje 19. stoletím, kdy vstupují v platnost spolkové zákony. Přes období mezi dvěma světovými válkami, kdy není možné nevzpomenout fenomén Tomáše Bati a jeho škol práce a situací v letech 1945 až 1989, se dostane až do současnosti. Probere důležitost profesního vzdělávání ve vztahu k inovacím a zaměstnanosti a jeho postavení v současné legislativě. V poslední části se zaměří na praktickou aplikaci legislativních norem a na postoj ke vzdělávání a informovanost samotných dospělých o této oblasti. Toto jsou témata, která naleznete v této bakalářské práci.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Andragogika cs
dc.subject dospělý jedinec cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject formální cs
dc.subject informální a neformální vzdělávání cs
dc.subject instituce cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject Andragogy en
dc.subject adult individual en
dc.subject lifelong education en
dc.subject formal en
dc.subject informal and non-formal education en
dc.subject institutions en
dc.subject legislation en
dc.subject education en
dc.subject adult education en
dc.title Vzdělávání dospělých a jeho postavení v legislativě České republiky
dc.title.alternative Adult Education and its Position in the Legislation of the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The work deals with adult education and its position in the legislation of the Czech Re-public. It briefly describes the educational system in the Czech lands and the development of adult education since the 19th century when laws on associations came into force. Then it continues describing the period between the two world wars, when the phenomenon of Tomas Bata and his work schools cannot be omitted, and the situation in 1945-1989, when it gets to the present. It discusses the importance of vocational education in relation to in-novation and employment and its position in the current legislation. The last part focuses on the practical application of legislation and attitudes towards education and adults' awareness of this area. These are the topics you can find in this bachelor's thesis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34494
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
smolková_2014_dp.pdf 1.983Mb PDF View/Open
smolková_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
smolková_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account