Vzdělávací potřeby seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávací potřeby seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Špérová, Helena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:26Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28778
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vzdělávacími a volnočasovými potřebami seniorů žijících na vesnici. Práce zkoumá, jak senioři tráví svůj čas v souvislosti s jejich koníčky, možnost dalšího se rozvíjení a motivaci ke vzdělávání. Obsahuje dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou popsány změny, které doprovází stárnutí a stáří. Uvádí změny, které mohou nastat důvodem stárnutí a popisuje různé druhy a formy vzdělávání v seniorském věku. Empirická část zkoumá seniory na vesnici v rámci kvalitativního výzkumu v okrese Hodonín. Zajímá se hlavně o to, jakým způsobem tráví svůj čas, co je motivuje ke vzdělávání, jakým způsobem se vzdělávají, jaké mají hodnoty a jak vidí společnost.
dc.format 63 s. (91 204 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject andragogika cs
dc.subject senior en
dc.subject needs en
dc.subject education en
dc.subject andragogika en
dc.title Vzdělávací potřeby seniorů
dc.title.alternative The Educational Needs of Seniors
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the educational and leisure needs of older people living in the village. The work examines how the seniors spend their time in connection with their hobbies, the opportunities to develop and motivation for learning. It consists of two parts: theoretical and empirical. The theoretical section describes the changes that accompany aging and old age. It indicates changes that may occur due to the aging and describes the various types and forms of education of seniors. The empirical part examines the elderly in the village of qualitative research in Hodonín. Its main interest is the way they spend their time, what motivates them to learn, to educate, their values and how they see our society.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34501
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
špérová_2014_dp.pdf 553.4Kb PDF View/Open
špérová_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
špérová_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account