Klíčové kompetence studentů oboru andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Klíčové kompetence studentů oboru andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Třísková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:27Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28779
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se především tématem klíčových kompetencí andragoga. V teoretické části práce se pojednává o andragogice jako vědě a studijním oboru, popisuje osobu andragoga a jeho pracovní role obecně. Dále jsou zde popsány kompetence a klíčové kompetence, zejména modely těchto kompetencí aplikovatelných na osobu andragoga a jeho práci. Z poznatků uvedených v teoretické části práce, vychází část empirická. V rámci výzkumného projektu byl vytvořen dotazník klíčových kompetencí andragoga. Respondenty byli studenti třetího ročníku a také absol-venti oboru Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně. Kvantitativní výzkum byl zaměřen na získání dat, týkajících se názoru respondentů na klíčové kompetence v oblasti "znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje" důležitých pro práci andragoga. Dalším cílem dotazníku bylo zjištění, které z těchto oblastí respondenti považují za nejdůležitější a kterou z daných oblastí si nejvíce rozvinuli v rámci svého studia andragogiky. Zjištěné údaje byly následně zpracovány, vy-hodnoceny a v závěrečné části práce posouzeny.
dc.format 69 s. (121 599 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject andragogika cs
dc.subject andragog cs
dc.subject role cs
dc.subject obor cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject klíčové cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject model kompetencí cs
dc.subject Adult Education en
dc.subject Andragogy en
dc.subject role en
dc.subject industry en
dc.subject skills en
dc.subject key skills en
dc.subject competencies model en
dc.title Klíčové kompetence studentů oboru andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů
dc.title.alternative Key Competencies of Students of Andragogy in Human Resource Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated Presented work is dealing with key competences of andragog and has both theoretical and empirical characters.Theoretical part is discussing andragogy as a branch of knowledge and a study discipline. In the scope of this project, the questionnaire of andragog's key competences was created. Respondents were third year students and graduates of programme "Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector" at Tomas Baťa university in Zlín. Quantitative research was focused on acquisition of data about respondents' opinion on key competences of andragog in the areas of the knowledge, skills, capabilities and attitudes. The next goal of the questionnaire was to find out which one of those areas is the most important for respondents and which one of them they would like to evolve more deeply during their study. Acquired data were subsequently processed and analyzed. Their interpretation can be found in the final chapter of the work.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34502
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
třísková_2014_dp.pdf 2.576Mb PDF View/Open
třísková_2014_vp.doc 20.54Kb Microsoft Word View/Open
třísková_2014_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account