Postoje žáků základních škol k národnostním menšinám

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje žáků základních škol k národnostním menšinám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Bábíčková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:36Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28795
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na jednu z klíčových multikulturních kompetencí, na postoje žáků základních škol k národnostním menšinám. Teoretická část pojednává o postojích, o předsudcích, o multikulturní výchově a multikulturních kompetencích a o národnostních menšinách, které vystupují ve výzkumu, a o historii těchto národnostních menšin. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu postojové složky multikulturních kompetencí u žáků 8. a 9. tříd dvou základních škol. Cílem je zjistit, jaké zastávají žáci postoje k národnostním menšinám, konkrétně k Romům, Vietnamcům a Ukrajincům.
dc.format 58 s. ( 76 524 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject postoje cs
dc.subject předsudky cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject multikulturní kompetence cs
dc.subject národností menšina cs
dc.subject attitudes en
dc.subject prejudice en
dc.subject multiculturaleducation en
dc.subject multiculturalcompetence en
dc.subject national minority en
dc.title Postoje žáků základních škol k národnostním menšinám
dc.title.alternative Attitudes of Elementary School Pupils to National Minorities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on one of the key multicultural competentions, on attitudes of school children to national minorities. Teoretical part of this work is about attitudes, about prejudice, about multicultural education and multicultural competentions and about national minorities, that are a part of my research, and about the history of these national minorities. Practical part of this work is devoted to the quantitativeresearchofattitudinal komponent ofmulticulturalcompetentionsatschoolchildrenthat visit 8thand 9thgrade oftwose-lectedelementaryschools. Themaingoalis to findout, what are theattitudesof these school-children to nationalminorities, specifically to Romany, Vietnameese and Ukrainianminori-ties.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34525
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
bábíčková_2014_dp.pdf 2.025Mb PDF View/Open
bábíčková_2014_vp.doc 19.58Kb Microsoft Word View/Open
bábíčková_2014_op.doc 17.62Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account