Analýza ekonomické funkce rodiny ve vybraných zemích EU

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza ekonomické funkce rodiny ve vybraných zemích EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Blešová, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:38Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28799
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické funkce rodiny ve vybraných státech Evropské unie. Teoretická část této práce se věnuje základním pojmům, které s ekonomickou funkcí rodiny souvisejí. Dále jsou definovány negativní dopady na ekonomickou funkci rodiny, a jaký má tento vliv dopad na funkci rodiny. Praktická část práce bude sestávat z dotazníku, který bude zaměřen na ekonomickou funkci rodiny v České republice. Jak lidé vnímají ekonomickou funkci rodiny a do jaké míry tato funkce může ovlivňovat jejich život. Analýza proběhne na základě získaných statistických dat z Eurostatu a z Českého statistického úřadu. Analýza ekonomické funkce rodiny bude zaměřena zejména na příjem domácností, výdaje rodiny, životní podmínky, sociální začlenění z hlediska ekonomické funkce, volný čas rodiny s ohledem na jejich finanční možnosti, zadluženost, finanční gramotnost a podobně. Výsledkem této analýzy bude srovnání jednotlivých států podle zjištěných dat a vliv ekonomické funkce rodiny na život jejích členů.
dc.format 79
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject finance cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject family en
dc.subject function of the family en
dc.subject indebtedness en
dc.subject finance en
dc.subject employment en
dc.title Analýza ekonomické funkce rodiny ve vybraných zemích EU
dc.title.alternative The Analysis of Economic Function of Family in the Selected EU Countries
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals the analysis of the economic function of the family in selected countries of the European Union. The theoretical part of this thesis deals with the basic concepts that are in relationship with economic functions of the family. In the following steps there are defined negative impacts on the economic function of the family and what influence has this effect on the function of the family. The practical part will consist of a question-naire which will focus on the economic function of the family in the Czech Republic. It will be about how people perceive the economic function of the family and how much the function can affect their lives. The analysis will be based on the collected statistical data from Eurostat and the Czech Statistical Office. The Analysis of the economic function of the family will be focused mainly on household income, costs of the family, living condi-tions, social inclusion in terms of economic functions, leisure time of families with regard to their financial options, debts and loans, financial literacy and etc. The result of this analysis will be compared to individual countries from observed data and the impact of the economic function of the family life of its members.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34529
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
blešová_2014_dp.pdf 1.894Mb PDF View/Open
blešová_2014_vp.doc 16.90Kb Microsoft Word View/Open
blešová_2014_op.doc 17.63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account