Redukce přestavbových časů a zjednodušení procesů na konkrétním pracovišti ve společnosti greiner packaging slušovice s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Redukce přestavbových časů a zjednodušení procesů na konkrétním pracovišti ve společnosti greiner packaging slušovice s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Petr
dc.contributor.author Gardášová, Terézia
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:40Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28801
dc.description.abstract Tématem a cílem diplomové práce je redukovat přestavbové časy a zjednodušit procesy na konkrétním pracovišti ve společnosti greiner packaging slušovice s. r. o. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši se zaměřením na metodiku SMED, její vznik, techniky, fáze, přínosy a rizika. Teoretická část se také zmiňuje o analýze a měření práce a spaghetti diagramu. Praktická část v úvodu popisuje společnost greiner packaging slušovice s. r. o., její historii a rozvinutost štíhlé výroby. Dále se zaměřuje na analýzu současného stavu přestaveb a následně na projekt redukce přestavbových časů na konkrétním pracovišti, kde je pomocí eliminace a zkrácení činností dosaženo snížení času přestaveb.
dc.format 86 s. (96 983 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SMED cs
dc.subject přestavba cs
dc.subject seřizování cs
dc.subject rychlá změna cs
dc.subject standard cs
dc.subject čas cs
dc.subject SMED en
dc.subject changeover en
dc.subject adjustment en
dc.subject quick change en
dc.subject standard en
dc.subject time en
dc.title Redukce přestavbových časů a zjednodušení procesů na konkrétním pracovišti ve společnosti greiner packaging slušovice s.r.o.
dc.title.alternative Changeover Time Reduction and Simplifiyng Processes in Particular Workplace at greiner packaging slušovice s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The theme and objective of this diploma thesis is changeover time reduction and process simplification, in particular within production at greiner packaging slušovice s. r. o. This thesis is divided into theoretical and practical sections. The theoretical part includes a literature review focusing on SMED methodology, it´s birth, techniques, phases, benefits and risks. The theoretical part also mentions the analysis, work measurements and spaghetti diagram. The practical part describes greiner packaging slušovice s. r. o., it´s history and the advan-cement of lean manufacturing. It also focuses on the analysis of the current state of con-version and consequently the reduction of changeover times within the workplace. This was achieved in large part through the elimination and optimisation of activities carried out during changeover.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34532
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
gardášová_2014_dp.pdf 3.602Mb PDF View/Open
gardášová_2014_vp.pdf 65.56Kb PDF View/Open
gardášová_2014_op.pdf 107.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account