Analýza systému péče o seniory ve Fryštáku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému péče o seniory ve Fryštáku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Doleželová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:41Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28803
dc.description.abstract Tato bakalářská práce "Analýza systému péče o seniory ve Fryštáku" je analýzou systému péče, přesněji nabízených služeb pro seniory v okolí tohoto města a jejich infor-movanosti. V teoretické části vymezuje pojmy týkajících se seniorů, oblasti systému soci-ální péče, jejich forem, definicí aktivizace a charakteristiku poskytovatelů služeb v okolí města. V praktické části zkoumá danou oblast a formou dotazníků získává informace, které zjišťují, jaká je informovanost seniorů a jaké služby by upřednostňovali. Získaná data jsou následně vyhodnocena.
dc.format 55 s. (64 935 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject potřeby seniorů cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject formy sociálních služeb cs
dc.subject senior en
dc.subject seniors needs en
dc.subject mobilization en
dc.subject social service en
dc.subject forms of social services en
dc.title Analýza systému péče o seniory ve Fryštáku
dc.title.alternative An Analysis of the Eldercare System in Fryšták
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis "Analysis of the system of care for the elderly in Frystak" is an analysis of the system of care, more services offered to seniors in and around the city and their awareness. In the theoretical part defines terms relating to the elderly, the area of the social welfare system is there forms, definitions and characteristics of activation of service provi-ders around the city. In the practical part explores the area and through questionnaires ob-tain information they find what is the awareness of seniors and what services they would prefer. The data are then evaluated.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34534
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
doleželová_2014_dp.pdf 3.073Mb PDF View/Open
doleželová_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
doleželová_2014_op.doc 20.05Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account