Komparace školských systémů Irska a Česka z pohledu multikulturní edukace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komparace školských systémů Irska a Česka z pohledu multikulturní edukace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Donoval, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:42Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28805
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá porovnáním základních rysů typických pro školské systémy České republiky a Irské republiky z hlediska multikulturní výchovy. V první části jsou vysvětleny pojmy "multikulturalita", "edukace" a "komparace". V další části je nastíněna historie školského systému v Irsku a jeho současná struktura, se zvláštním zřetelem na prvky multikulturní edukace. Obdobně je zpracována část věnována systému školství a multikulturní edukaci v České republice. Praktická část je pak věnována samotnému výzkumu, který byl prováděn u rodičů dětí českého původu navštěvujících irské školy. Nejprve jsou uvedena metodologická východiska k provedení výzkumu, který je zaměřen na komparaci prvků multikulturní edukace v obou uvedených školských systémech. Poté je popsána realizace samotného dotazování na území Irské republiky. V závěru je provedeno statistické vyhodnocení včetně tabulek a grafů, ze kterých je zřejmý celkově velmi pozitivní názor rodičů na systém irského školství ve srovnání se systémem na českých školách.
dc.format 51 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Edukace cs
dc.subject komparace cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Irsko cs
dc.subject systém vzdělávání cs
dc.subject Education en
dc.subject comparison en
dc.subject multicultural education en
dc.subject the Czech Republic en
dc.subject Ireland en
dc.subject the system of education en
dc.title Komparace školských systémů Irska a Česka z pohledu multikulturní edukace
dc.title.alternative Comparison of School Systems of Ireland and the Czech Republic from the Perspective of Multicultural Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the comparison of the features which are typical for the school systems of the Czech Republic and the Republic of Ireland from the point of view of the multicultural education. In the first part of the thesis there are explained the terms "multicultural", "education", and "comparison". In the following part there is described history of the school system in Ireland and its nowadays structure, with a special attention on the elements of multicultural education. After that there was used a similar way for description of the school system and the multicultural education in the Czech Republic. The practical part is focused on the entire research which was made via asking the parents of children of Czech origin who attend Irish schools. At the beginning there are mentioned the methodological approaches to the research making. The research was targeted to a comparison of elements of multicultural education in both school systems mentioned above. After that there is described how the research was realized in the area of the Republic of Ireland. In the end there is made the statistics evaluation of the research, including tables and graphs, where you can see a very positive opinion of the parents about the system of education in Ireland, compared to the system which is used in the Czech schools.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34536
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
donoval_2014_dp.pdf 1.541Mb PDF View/Open
donoval_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
donoval_2014_op.doc 18.38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account