Reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec s.r.o.
Autor: Herberová, Markéta
Vedoucí: Hrušecká, Denisa
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teore-tickou a praktickou. V první teoretické části jsou zpracována teoretická východiska pro praktickou část z oblasti skladování, řízení zásob a štíhlé logistiky. Praktická část je věno-vána analýze současného stavu předvýrobního skladu a zásobování montážních linek. Ná-sleduje projektové řešení, které vychází z odhalených nedostatků. Návrh reorganizace skladu je vypracován v pěti krocích na základě metody 5S. Pro pilotní projekt zásobování montážních linek je aplikován logistický systém kanban. V závěru práce je provedeno zhodnocení projektu z hlediska nákladů a přínosů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28811
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Studijní obor: Průmyslové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 34542


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
herberová_2014_dp.pdf 8.311Mb PDF Zobrazit/otevřít
herberová_2014_vp.pdf 77.94Kb PDF Zobrazit/otevřít
herberová_2014_op.pdf 184.5Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet