Mobbing jako sociální problém a jeho prevence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mobbing jako sociální problém a jeho prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Dynková, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:46Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28812
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na interpersonální vztahy na pracovišti a problematiku výskytu sociálně patologického jevu zvaného mobbing. Zabývá se vznikem konfliktu, teorií agrese a možností záměny mobbingu se šikanou. Popisuje výskyt mobbingu, charakterizuje oběť, mobbera a jeho techniky. Nastiňuje fáze mobbingu, reakce oběti na mobbing a důsledky, které tento psychický teror na pracovišti způsobuje. V závěru pojednává o prevenci a obraně proti mobbingu. Výzkumným cílem bylo zmapovat znalost pojmu a problematiku výskytu mobbingu mezi zaměstnanci velké organizace ve Zlínském kraji. Byla použita metoda kvantitativního výzkumu, metoda dotazníkového šetření.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interpersonální vztahy cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject agrese cs
dc.subject šikana cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject bossing cs
dc.subject staffing employee abuse cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject conflict en
dc.subject aggression en
dc.subject bullying en
dc.subject mobbing en
dc.subject bossing en
dc.subject staffing en
dc.subject employee abuse en
dc.subject corporate culture en
dc.title Mobbing jako sociální problém a jeho prevence
dc.title.alternative Mobbing as a Social Issue and its Prevention
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the interpersonal relationships in the workplace and issue incidence of pathological social phenomenon called mobbing. It deals with the origin of conflict, theories of aggression and the contingency of mistaking the mobbing to bullying. It also describes the occurrence of mobbing, characterizes the victim of mobbing, the mobber and the mobbing techniques. It outlines the phases of mobbing, victim´s response(s) to mobbing and the consequences which such psychological terror in the workplace causes. The conclusion discusses prevention and defence against mobbing. The research objective was to explore the knowledge of the term mobbing and the issue occurrence among employees of a large company in Zlín region. There was a questionnaire survey used as a research quantitative method in this thesis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34543
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
dynková_2014_dp.pdf 2.158Mb PDF View/Open
dynková_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
dynková_2014_op.doc 17.56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account