Zkušenosti Romů s hledáním zaměstnání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zkušenosti Romů s hledáním zaměstnání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Falešníková, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:46Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28813
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zkušenostmi Romů při hledání zaměstnání. Ukazuje nám, jak je to pro ně složité v dnešní moderní společnosti, jak se na nich odráží jejich historie a tradice, na co narážejí při setkání se zaměstnavatelem a jaké jsou pro ně podmínky pro nástup do zaměstnání. Zachycen je také historický vývoj, jejich tradice, původní řemesla, vlastně až do současnosti. Praktická část popisuje výzkum zrealizovaný formou dotazníkového šetření, který je zamě-řen na příčiny vysoké nezaměstnanosti Romů a hledání možného řešení pro jejich uplatnění na trhu práce. Výsledky šetření jsou prezentovány převážně formou grafů.
dc.format 50 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etnikum cs
dc.subject migrace cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject ethnic group en
dc.subject migration en
dc.subject discrimination en
dc.subject social exclusion en
dc.subject integration en
dc.title Zkušenosti Romů s hledáním zaměstnání
dc.title.alternative Experience of the Roma People with Finding Employment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the experiences of Romani people looking for a job. It is exposing to us how difficult the situation is for them in our modern society, how their his-tory and traditions affect lives of them, what kind of problems they encounter dealing with employers and how the conditions of employment are set for them. Their historical devel-opment, traditions, traditional crafts up to the present day has also been captured. Practical part of thesis describes a questionnaire survey, which deals with the causes of high unemployment of Romani people and with looking for a possible solution of their employment. Research results are usually presented in graphical form.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34544
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
falešníková_2014_dp.pdf 1.474Mb PDF View/Open
falešníková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
falešníková_2014_op.doc 18.29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account