Interkulturní komunikace a vietnamská menšina ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interkulturní komunikace a vietnamská menšina ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Fotterová, Ludmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:49Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28817
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou interkulturní komunikace vietnamské menšiny Zlínského kraje ve vztahu k majoritní české společnosti. Zaměřuje se na poznání vietnamského etnika, jeho kulturních specifik, vyjasnění termínu interkulturní komunikace a způsobu jejího využití v každodenní praxi. Cílem kvalitativního výzkumu bylo na základě výsledků šetření zmapovat přístup příslušníků vietnamské menšiny Zlínského kraje k interkulturní komunikaci, adaptaci na odlišné kulturní prostředí a zjistit faktory, které ji ovlivňují. V návaznosti na to navrhnout doporučení k jejímu zkvalitňování.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interkulturní komunikace cs
dc.subject interkulturní mediace cs
dc.subject interkulturní psychologie cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject komunikační bariéry cs
dc.subject kultura cs
dc.subject intercultural communication en
dc.subject intercultural mediation en
dc.subject intercultural psychology en
dc.subject communication en
dc.subject communication barriers en
dc.subject culture en
dc.title Interkulturní komunikace a vietnamská menšina ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Intercultural Communication and the Vietnamese Ethnic Group in the Zlín Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of intercultural communication of the Vietnamese minority in the Zlín region with relation to the majority in the Czech society. It focuses on the cognition of the Vietnamese ethnic group, its cultural specifics, the clarification of the term intercultural communication and the ways of its application in everyday practice. The aim of the qualitative research is to survey the attitude of the members of the Vietnamese minority towards intercultural communication, the adaptation to a different cultural envi-ronment as well as discover by what factors it is influenced. Subsequently the recommen-dations towards the enhancement of intercultural communication are proposed.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34549
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
fotterová_2014_dp.pdf 2.092Mb PDF View/Open
fotterová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
fotterová_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account