Návrat žen na trh práce po rodičovské dovolené

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrat žen na trh práce po rodičovské dovolené

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Fraňková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:49Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28818
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návratem žen na trh práce po rodičovské dovolené. První kapitola se věnuje trhu práce v České republice. Jaké mají ženy celkově na trhu práce postavení, jaký je jejich návrat po rodičovské dovolené na pracovní prostředí. Druhá kapitola se zabývá harmonizací rodinného a pracovního života a nástroji, díky kterým tyto dvě sféry jsou sladit. Poslední kapitola nám přibližuje, jak na situaci žen reagují zaměstnavatelé, jestli poskytují zaměstnancům firemní benefity, jsou vstřícní k jejich potřebám atd. Praktická část práce se zaměřuje na ženy matky, které v nedávné době problém návratu na pracovní trh řešili. Výzkum bude prováděn pomocí dotazníkového šetření a bude zaměřen na zaměstnané ženy, které se nedávno vrátily z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání.
dc.format 56 s. (72134 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject žena cs
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject alternativní pracovní úvazky cs
dc.subject harmonizace cs
dc.subject woman en
dc.subject parental leave en
dc.subject labour market en
dc.subject alternative jobs en
dc.subject harmonization en
dc.title Návrat žen na trh práce po rodičovské dovolené
dc.title.alternative The Return of Women on Parental Leave to the Labour Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with women coming back to their jobs after a parental leave. The first chapter describes the labour market in the Czech Republic. What is the position of women with the labour market in general. What is their return to work after a parental leave like. The second chapter deals with harmonization of their family life and work life as well as with the tools which help them harmonize these two spheres. The last chapter gives us an idea of how employers react to the situation of women, if they give their employees any company benefits, if they are open towards their employees' needs etc. The practical part of this thesis aims at women mothers who have been dealing with the problem of coming back to the labour market recently. The research is based on a questionnaire and aims at employed women who have recently returned to their jobs after a maternal leave.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34551
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
fraňková_2014_dp.pdf 2.170Mb PDF View/Open
fraňková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
fraňková_2014_op.doc 17.17Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account