Projekt na snížení nekvality na středisku montáž a dokončení ve společnosti TON, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt na snížení nekvality na středisku montáž a dokončení ve společnosti TON, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt na snížení nekvality na středisku montáž a dokončení ve společnosti TON, a.s.
Autor: Krejčová, Lenka
Vedoucí: Pivodová, Pavlína
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na snížení interní nekvality na středisku montáž a do-končení ve společnosti TON, a.s. Cílem práce je zvýšení kvality odstraněním vad, které je možno ovlivnit vytvářením vhodného pracovního prostředí a motivací pracovníků. Teore-tická část popisuje poznatky, které jsou následně východiskem pro analytickou a projekto-vou část diplomové práce. Analytická část popisuje současný stav činnosti kontroly kvality a oprav, které spolu úzce souvisí. Na základě získaných informací jsou navržena v projektové části opatření vedoucí k navýšení interní kvality.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28826
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Studijní obor: Průmyslové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 34560


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
krejčová_2014_dp.pdf 3.012Mb PDF Zobrazit/otevřít
krejčová_2014_vp.doc 50.35Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
krejčová_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet