Problematika uplatnění absolventů středních škol na trhu práce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika uplatnění absolventů středních škol na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Gábová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:55Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28828
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění absolventů středních škol na trhu práce. Práce je rozčleněna do dvou částí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, kterými jsou nezaměstnanost, trh práce, nezaměstnaný, absolvent, politika zaměstnanosti. Dále se tato část bakalářské práce zabývá možnými příčinami nezaměstnanosti absolventů a nástroji, které mohou příznivě ovlivnit jejich pozici na trhu práce. Praktická část zkoumá postoje samotných absolventů k problematice svého uplatnění na trhu práce. Byl zvolen kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi nezaměstnanými absolventy středních škol zaregistrovanými na krajské pobočce Úřadu práce České republiky ve Zlíně.
dc.format s. 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Absolvent cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject Politika zaměstnanosti cs
dc.subject Trh práce cs
dc.subject Graduate en
dc.subject European Social Fund en
dc.subject Unemployment en
dc.subject Employment Policy en
dc.subject Labour Market en
dc.title Problematika uplatnění absolventů středních škol na trhu práce
dc.title.alternative The Issue of Employment of Secondary School Graduates on the Labour Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the application of secondary school graduates in the labour market. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part are the definitions of the terms, such as unemployment, labour market, unemployed, graduate, and employment policy. Furthermore, the possible causes of graduate unemployment, and its tools that can positively affect their position in the labour market, are discussed there. The practical part studies attitudes of graduates to the issue of their assertion in the labour market. Quantitative research in the form of a questionnaire survey was chosen, and done among unemployed high school graduates registered at the Regional Office of the Labour Office in Zlín, the Czech Republic.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34563
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject absolventi středních škol cs
local.subject hledání zaměstnání cs
local.subject secondary school graduates en
local.subject job hunting en


Files in this item

Files Size Format View
gábová_2014_dp.pdf 2.388Mb PDF View/Open
gábová_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
gábová_2014_op.doc 19.61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account