Specifika vzdělávání integrovaných žáků s tělesným postižením na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika vzdělávání integrovaných žáků s tělesným postižením na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Holíková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:01Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28840
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá specifiky vzdělávání integrovaných tělesně postižených žáků na 1. stupni základních škol ve zlínském kraji z pohledu jejich třídních učitelů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se věnuje pojmům ze stěžejních vývojových oblastí žáků mladšího školního věku s tělesným postižením a z oblasti integrace tělesně postižených dětí na základních školách. Vysvětluje pojmy jako tělesné postižení, dětská mozková obrna, progresivní svalová dystrofie, vliv tělesného postižení na rodinu dítěte, na jeho osobu a vztahy, školní integrace, dále také specifiku výchovně - vzdělávacího procesu tělesně postižených žáků v běžných základních školách, roli pedagoga a roli asistenta pedagoga. Také bakalářská práce zmiňuje využití kompenzačních pomůcek při jejich vzdělávání. Praktická část práce se zabývá výzkumem, který je zaměřen na specifika vzdělávání integrovaných žáků s tělesným postižením.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školní integrace cs
dc.subject tělesné postižení cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject somatopedie cs
dc.subject dětská mozková obrna cs
dc.subject progresivní svalová dystrofie cs
dc.subject school integration en
dc.subject physical disability en
dc.subject educator en
dc.subject somatopaedia en
dc.subject cerebral palsy en
dc.subject progressive muscular dystrophy en
dc.title Specifika vzdělávání integrovaných žáků s tělesným postižením na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů
dc.title.alternative The Specifics of Integrated Education of Lower Primary School Pupils with Physical Disabilities from the Perspective of Teachers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with the specifics of integrated education of primary school pupils agend 6 - 11 with physical disabilities in the Zlin region from the perspective of their class teachers. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the concepts of the key development areas of school children with physical disabilities and the integration of disabled children in primary schools. It explains concepts such as physical disability, cerebral palsy, progressive muscular dystrophy, the effect of physical disability on the child's family, on his person and relations, school integration, as well as the specifics of integrated education - learning process of integrated physically disabled pupils in mainstream schools, the role of teacher and an assistant teacher. Also, bachelor thesis mentions the use of assistive devices in their education. The practical part of the thesis research, which focuses on the specifics of integrated education of students with physical disabilities.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34581
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
holíková_2014_dp.pdf 1.094Mb PDF View/Open
holíková_2014_vp.doc 18.06Kb Microsoft Word View/Open
holíková_2014_op.doc 14.67Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account