Analýza výskytu záškoláctví na střední škole v okrese Kroměříž

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza výskytu záškoláctví na střední škole v okrese Kroměříž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Hynčica, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:02Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28844
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá jedním z nejčastějších sociálně patologických jevů na školách -záškoláctvím. A to na případu střední školy, středního odborného učiliště a odborného uči-liště v okrese Kroměříž. Teoretická část se věnuje kategoriím a příčinám záškoláctví z hlediska rodiny, školy a vrstevnických skupin. Zmiňuje rozlišení záškoláctví a odmítání školy. Pozornost je věnována rovněž skrytému záškoláctví, které představuje ve zkoumané instituci aktuální problém. Praktická část práce zkoumá formou dotazníkového šetření záškoláctví v dané instituci. Zaměřuje se na postoje a názory žáků, které následně srovnává na základě studovaných oborů, studijního prospěchu, věku, úplnosti rodiny, nudy ve škole a omlouvání absencí.
dc.format 81 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject skryté záškoláctví cs
dc.subject odmítání školy cs
dc.subject omluvená a neomluvená absence cs
dc.subject truancy en
dc.subject hidden truancy en
dc.subject school refusal en
dc.subject excused and unexcused absences en
dc.title Analýza výskytu záškoláctví na střední škole v okrese Kroměříž
dc.title.alternative An Analysis of the Incidence of Truancy in a Secondary School in the District of Kroměříž
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with one of the most socially pathological phenomena in school - truancy. And to the case of secondary schools, secondary vocational schools and vocation-al schools in the town in district Kromeriz. The theoretical part deals with the categories and causes of truancy from the point of view of family, school and peer groups. It mentions resolution truancy and school refusal. Attention is also given to the hidden truancy, which represents in the examined institution the current problem. The practical part of this thesis examines by the form of a questionnaire truancy within the institution. It focuses on the attitudes and opinions of students, which are then compared on the basis of the studied fields, study results, age, completeness of the family, boredom at school and excusing absences.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34585
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
hynčica_2014_dp.pdf 2.427Mb PDF View/Open
hynčica_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hynčica_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account