Otázky dětí v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Otázky dětí v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Málková, Žaneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:13Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28863
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá otázkami dětí v mateřské škole. V teoretické části je popsán stručný vývoj řeči a jazyka ve věku 3 6 let, je zde podrobné vymezení rozvoje řeči a jazyka v jednotlivých obdobích předškolního vývoje a výskyt narušené komunikační schopnosti, následuje rozvoj řeči a komunikace v rodinném a edukačním prostředí. Závěr je věnován komunikaci dítěte s rodičem, dítěte s učitelem v mateřské škole, dítěte s vrstevníkem a obecné pojetí otázky a jejich druhů. Praktickou část tvoří informace o otázkách dětí od 2 do 7 let, které mají svoje rozdělení do kategorií. Tyto údaje jsem získala pomocí pozorování v mateřské škole ve Zlíně a v mateřské škole na okrese Blansko.
dc.format 59 s. (73 906 znaků bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Řeč cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject otázka cs
dc.subject rodič cs
dc.subject učitel cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject Speech en
dc.subject language en
dc.subject communication en
dc.subject nursery school en
dc.subject family environment en
dc.subject the question en
dc.subject par-ent en
dc.subject teacher en
dc.subject preschool age en
dc.title Otázky dětí v mateřské škole
dc.title.alternative Questions of Children in Nursery School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis concentrates the questions children in nursery school. The theoretical part od the thesis is divided brief language development in aged 3 6 years, there is a detailed definition development of speech and langure in each period preschool term and incidence communication skills, followed by the development of speech and communication in family and educational environment. In conclusion is dedicated communication child with parent, child with teacher in nursery school, child with contemporary and general concept the question and their species. The practical part consists informations about questions of children, which have their own distribution into categories. These dates I got by observation in nursery school in Zlín and in nursery school the district Blansko.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34612
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
málková_2014_dp.pdf 1.900Mb PDF View/Open
málková_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
málková_2014_op.doc 19.50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account