Analýza sponzorských aktivit v soutěži Tuning Cup

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza sponzorských aktivit v soutěži Tuning Cup

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza sponzorských aktivit v soutěži Tuning Cup
Autor: Darebník, Aleš
Vedoucí: Podlešák, Petr
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá teorií a praxí marketingových komunikací a důraz klade zejména na oblast sponzoringu. Snaží se o zodpovězení základních otázek souvisejících se sponzoringem, který se v posledních dvaceti letech stal zajímavou a stále častěji využíva-nou formou komunikačního mixu firem. Vymezuje pojem sponzoring, popisuje jeho zá-kladní druhy, zabývá se jeho výhodami a nevýhodami a definuje subjekty sponzoringu. Problematiku sponzoringu práce aplikuje na sponzorovaný subjekt, kterým je soutěž Tu-ning Cup. Má přiblížit metody a principy, jimiž se sponzorované subjekty řídí nebo by se měly řídit a zároveň navrhnout nová řešení, která by sponzorovanému subjektu pomohla při jeho snaze o získání nových sponzorů a zkvalitnění vlastních služeb.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2886
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 6572


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
darebník_2007_bp.pdfZablokované 2.133Mb PDF Zobrazit/otevřít
darebník_2007_vp.doc 59Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
darebník_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet