Analýza sponzorských aktivit v soutěži Tuning Cup

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza sponzorských aktivit v soutěži Tuning Cup

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podlešák, Petr
dc.contributor.author Darebník, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:44:11Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2886
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá teorií a praxí marketingových komunikací a důraz klade zejména na oblast sponzoringu. Snaží se o zodpovězení základních otázek souvisejících se sponzoringem, který se v posledních dvaceti letech stal zajímavou a stále častěji využíva-nou formou komunikačního mixu firem. Vymezuje pojem sponzoring, popisuje jeho zá-kladní druhy, zabývá se jeho výhodami a nevýhodami a definuje subjekty sponzoringu. Problematiku sponzoringu práce aplikuje na sponzorovaný subjekt, kterým je soutěž Tu-ning Cup. Má přiblížit metody a principy, jimiž se sponzorované subjekty řídí nebo by se měly řídit a zároveň navrhnout nová řešení, která by sponzorovanému subjektu pomohla při jeho snaze o získání nových sponzorů a zkvalitnění vlastních služeb. cs
dc.format 48 s., 18 s. příloh. cs
dc.format.extent 2237210 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject public relations cs
dc.subject reciprocita cs
dc.subject donátorství cs
dc.subject sponzorská firma cs
dc.subject sponzorovaný cs
dc.subject marketing communications en
dc.subject marketing en
dc.subject sponsorship en
dc.subject public relations en
dc.subject reciprocity en
dc.subject donation en
dc.subject sponsor firm en
dc.subject sponsored entity en
dc.title Analýza sponzorských aktivit v soutěži Tuning Cup cs
dc.title.alternative Analysis of sponsor activities in the Tuning Cup contest en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the theory and praxis of marketing communications and it particularly emphasizes the sponsoring subject field. It tries to answer basic issues relating to sponsoring, which in past twenty years has become an interesting and more and more often used form of communicational mix of companies. The thesis delimitates the term sponsoring, describes its basic types, deals with its advantages and disadvantages, and de-fines the sponsoring subjects. Problems of sponsoring activities are applied to a specific sponsored subject - the Tuning Cup contest. The aim is to introduce the methods and prin-ciples that govern sponsored subjects, or the methods and principles that should do so, and at the same time to propose new solutions for subvention in efforts of gaining new spon-sors and in improvement of internal services of the sponsored subject. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6572
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
darebník_2007_bp.pdfBlocked 2.133Mb PDF View/Open
darebník_2007_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
darebník_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account