Identifikace rizik v sociální službě chráněného bydlení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Identifikace rizik v sociální službě chráněného bydlení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Kaňovská, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:18Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28875
dc.description.abstract Bakalářská práce "Identifikace rizik v sociální službě chráněného bydlení" pojednává o problematice mapování rizik v sociální službě chráněného bydlení s cílovou skupinou osoby s mentálním postižením. Teoretická část se zaměřuje na uvedení chráněného bydlení do systému sociálních služeb v České republice, pozornost je věnována specifikaci cílové skupiny osoby s mentálním postižením. Podstatnou součástí je uchopení procesu práce s riziky, která se mohou při užívání této služby vyskytnout. Praktická část se opírá o polostrukturované rozhovory s potencionálními uživateli vznikající sociální služby chráněného bydlení a s jejich blízkými osobami. Kompletní pohled na rizika v sociální službě chráněného bydlení jsou doplněna brainstormingem pracovníků chráněného bydlení, v němž tento kvalitativní výzkum probíhal. Cílem bakalářské práce je zmapovat rizika v sociální službě chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením.
dc.format 91 s. (155 048 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject identifikace rizik cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject riziko cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject sheltered housing en
dc.subject risks identification en
dc.subject mental disability en
dc.subject risk en
dc.subject social service en
dc.title Identifikace rizik v sociální službě chráněného bydlení
dc.title.alternative Social Service Risk Identification in the Sheltered Housing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Risks Identification in Social Service of the Sheltered Housing" discusses about mapping of risks in social service of the sheltered housing with target group of person with mental disabilities. The theoretical part focuses on bringing sheltered housing in the social service system in the Czech Republic, attention is paid to the specification of the target group person with mental disabilities. A substantial part of the work process is grasping of risks that may occur during the use of this service. The practical part is based on semistructured interviews with potential users of the social services of the sheltered housing, and with their loved ones. Complete view of the risks in the social service of the sheltered housing are complemented by brainstorming of the sheltered housing workers in which this qualitative research was conducted. Aim of this thesis is to map risks in social service of the sheltered housing for people with mental disabilities.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34636
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
kaňovská_2014_dp.pdf 1.552Mb PDF View/Open
kaňovská_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
kaňovská_2014_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account