Direktivita ve výchovném působení pedagoga volného času

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Direktivita ve výchovném působení pedagoga volného času

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Kolářová, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:19Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28879
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výchovou a uplatněním direktivního přístupu vychovatelů ve volném čase mládeže. Seznamuje se základními terminologickými pojmy z oblasti výchovy ve volném čase. Charakterizuje formy výchovného působení, direktivní výchovné metody, způsob a zvláštnosti pedagogické komunikace. Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit jaké je subjektivní vnímání direktivity a direktivních výchovných metod vychovatelů, kteří pracují s mládeží na středoškolském domově mládeže. Výzkumná část bakalářské práce rovněž usiluje o objasnění vztahů mezi vychovatelem a žáky, zabývá se okolnostmi a důvody, které vedou vychovatele k použití direktivních metod na domově mládeže.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject děti a mládež cs
dc.subject pedagog volného času cs
dc.subject direktivita cs
dc.subject přímé výchovné metody cs
dc.subject nepřímé výchovné metody cs
dc.subject výchovné působení cs
dc.subject pedagogická komunikace cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject leisure time en
dc.subject children and teenagers en
dc.subject a leisure-time pedagogue en
dc.subject directivity en
dc.subject direct educating methods en
dc.subject indirect educating methods en
dc.subject educational actions en
dc.subject pedagogical communication en
dc.subject qualitative research en
dc.subject interview en
dc.title Direktivita ve výchovném působení pedagoga volného času
dc.title.alternative Directivity in Educational Work of a Leisure-Time Pedagogue
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is concerned with the education and the application of directive approach of educators in young people´s leisure time. It presents the basic terminology from the area of leisure-time education. It characterizes the forms of pedagogical actions, directive pedagogical methods as well as the way and peculiarities of pedagogical communication. The aim of the qualitative research was to find out how directivity and directive pedagogical methods are subjectively perceived by educators who work with teenagers at a dormitory. The practical part concentrates on the clarification of relationship between an educator and students. Moreover, it deals with the circumstances and reasons which make educators apply directive methods at dormitories.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34641
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
kolářová_2014_dp.pdf 1.906Mb PDF View/Open
kolářová_2014_vp.doc 15.80Kb Microsoft Word View/Open
kolářová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account