Implementace vybraných metod průmyslového inženýrství ve firmě Haberkorn Ulmer s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Implementace vybraných metod průmyslového inženýrství ve firmě Haberkorn Ulmer s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Implementace vybraných metod průmyslového inženýrství ve firmě Haberkorn Ulmer s.r.o.
Autor: Kašingová, Veronika
Vedoucí: Chromjaková, Felicita
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybraných metod průmyslového inţenýrství ve firmě Haberkorn Ulmer s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickým poznatkům týkajících se průmyslového inţenýrství a charakteristice metod, které budou dále pouţity v praktické části. Druhá část obsahuje charakteristiku firmy a ana-lýzu současného stavu na pracovištích. Na základě výsledků analýzy byl vytvořen projekt zaměřený na zavedení metody 5S a vizualizaci s návrhem na zavedení standardizace a zlepšovacích návrhů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28883
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Studijní obor: Průmyslové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 34646


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kašingová_2014_dp.pdf 1.848Mb PDF Zobrazit/otevřít
kašingová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kašingová_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet