Specifika předškolního vzdělávání dětí se zdrakovým postižením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika předškolního vzdělávání dětí se zdrakovým postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Kosmáková, Jiřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:24Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28889
dc.description.abstract Na základě odborné literatury jsou v teoretické části přiblížena tato témata : Zrakové postižení ( klasifikace zrakového postižení a vliv zrakového postižení na vývoj jedince ), Speciální poradenství pro osoby se zrakovým postižením ( Střediska rané péče a Speciálně pedagogická centra ) a na závěr Systém předškolního vzdělávání ( Mateřská škola, integrace : současné možnosti, podmínky, individuální vzdělávací plán, rozdíl mezi osobním asistentem a asistentem pedagoga ). Empirická část bakalářské práce se zabývá polostrukturo-vanými rozhovory s matkami nevidomých dětí, kdy se snažíme zmapovat a zjistit možnosti docházky těchto dětí do speciální mateřské školy či integrace do běžné mateřské školy.
dc.format 65 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject retinopatie nedonošených cs
dc.subject systém předškolního vzdělávání cs
dc.subject zrakové postižení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject osobní asistent cs
dc.subject retinopathy of prematurity en
dc.subject early Childhood Education en
dc.subject Post-visual association en
dc.subject integration en
dc.subject teaching assistant en
dc.subject personal asistant en
dc.title Specifika předškolního vzdělávání dětí se zdrakovým postižením
dc.title.alternative The Specifics of Preschool Education of Children with Visual Impairments
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated On the basic of literature in the theoretical portion of approach these topics - Visually impared ( classification of visual imparment and impact if visual impairment on the development of the individual ), Special advice for people with visual disabilities ( center for Early Care and Special Education Centre ) and at the end of Early Childhood Education ( kindergarten, integration : current possibilities, conditions, individual education plan, the difference betwen personal assistantant and assistant teacher ). The empirical part of the thesis deals with polostrukturo-Vanya interviews with mothers of blind children, when we try to map and determine the possibility of leaving these children in special kindergartens or integration into regular kindergarten.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34652
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
kosmáková_2014_dp.pdf 2.092Mb PDF View/Open
kosmáková_2014_vp.doc 18.13Kb Microsoft Word View/Open
kosmáková_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account