Paliativní péče o seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Paliativní péče o seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Kovačíková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:25Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28891
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Paliativní péče o seniory" se dělí na dvě části. A to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována stárnutí a stáří. Další část práce se zabývá umíráním a smrtí, které jsou většinou spojovány s etapou staří. Závěrečná část se zabývá paliativní péčí a kvalitou života u nevyléčitelně nemocných. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřený na laickou veřejnost a jeho vyhodnocení.
dc.format 74 s. (103 847 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject eutanázie cs
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject palliative care en
dc.subject euthanasia en
dc.title Paliativní péče o seniory
dc.title.alternative Palliative Elderly Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jakešová, Jitka
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on "Palliative care for the elderly" is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part is devoted to the aging and old age. Another part deals with dying and death, which are usually associated with the stage of old age. The final part discusses the palliative care and the quality of life of incurable patients. The practical part includes the quantitative research carried out through a questionnaire survey aimed at the general public and its evaluation.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34654
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
kovačíková_2014_dp.pdf 1.629Mb PDF View/Open
kovačíková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kovačíková_2014_op.pdf 216.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account