Úloha učitele mateřské školy při tvorbě školního vzdělávacího programu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úloha učitele mateřské školy při tvorbě školního vzdělávacího programu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Perutková, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:25Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28893
dc.description.abstract Se zavedením Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byl mateřským školám udělen nový úkol, jímž je tvorba vlastního školního vzdělávacího programu. Vznikají statistiky o tom, v kterých částech dokumentu bývají nejčastěji chyby a jaké. Je i několik doporučených potupů, jak tento dokument tvořit. Avšak nikde není uvedeno, jakou úlohu v tomto procesu mají učitelé mateřských škol, kteří by se tohoto procesu měli účastnit. Na ni je tedy zaměřena tato práce. Praktická část ji objasňuje na základě analýzy hloubkových interview provedených s pěti učitelkami mateřských škol. Interpretace získaných dat poukazuje na to, že proces tvorby probíhá v každé mateřské škole jinak a že i úloha učitelů v tomto procesu je odlišná. To vybízí k vytvoření návodu, který by tento proces usnadnil. Tento, avšak zatím neověřený návod je uveden na konci práce. Součástí práce jsou i náměty pro další zkoumání.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kurikulární dokumenty předškolního vzdělávání cs
dc.subject rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání cs
dc.subject školní vzdělávací program cs
dc.subject tvorba školního vzdělávacího programu cs
dc.subject učitel mateřské školy cs
dc.subject curricular documents of preprimary education en
dc.subject general educational programme en
dc.subject school educational programme en
dc.subject creation of schooleducational programme en
dc.subject kindergarten teacher en
dc.title Úloha učitele mateřské školy při tvorbě školního vzdělávacího programu
dc.title.alternative The Role of a Nursery School Teacher in Creation of School Educational Programme
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated There was assigned new task to kindergarten with implementation of general educational programme. The task was a creation of school educational programme. There are developing statistics about part of programme, where mistakes frequently are. There are several recommended methods about creation of this programme. On the other hand, there isn´t an assignment of preschool teachers, who should be participants of the process. It is an inten-tion of this thesis. A pratical part clarifies the assignment by in-depth interviews with five preshool teachers. An interpretation of acquired datas points out diversity of process of creation in each kindergarten and diversity of assignment of preschool teachers. For this reason I have created a manual for facilitation of process. This manual is unauthenticated in the meantime and is given in the end of thesis. Suggestions for additional study are component of thesis.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34658
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
perutková_2014_dp.pdf 1.262Mb PDF View/Open
perutková_2014_vp.doc 21.96Kb Microsoft Word View/Open
perutková_2014_op.doc 19.83Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account