Finanční gramotnost dětí základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční gramotnost dětí základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Kristenová, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:29Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28900
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována problematice finanční gramotnosti dětí základních škol. Z teoretického hlediska se práce zabývá vymezením finanční gramotnosti, standardy finanční gramotnosti a také psychologickými a sociálními aspekty. Dále pojednává o vybraných tématech pro výuku finanční gramotnosti a ekonomickém chování jedince. Praktická část je zaměřena na kvantitativně orientovaný výzkum, jehož cílem je zjistit názory rodičů na problematiku finanční gramotnosti u dětí základních škol. Zjišťuje, zda rodiče vedou své děti k hospodaření s penězi, jaký mají názor na výuku finanční gramotnosti ve škole a jaký mají názor na výchovu k finanční gramotnosti v domácím prostředí.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject finanční vzdělávání cs
dc.subject finanční výchova cs
dc.subject standardy cs
dc.subject peníze cs
dc.subject děti cs
dc.subject financial literacy en
dc.subject financial education en
dc.subject financial training en
dc.subject standards en
dc.subject money en
dc.subject children en
dc.title Finanční gramotnost dětí základních škol
dc.title.alternative Financial Literacy of Primary School Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to the financial literacy of primary school children. From a theoretical point of view, the work deals with the definition of financial literacy, financial literacy standards, as well as psychological and social aspects. It also deals with the themes chosen for teaching financial literacy and the economic behavior of individuals. The practical part is focused on quantitatively oriented research, which aims to find out the views of parents on the issue of financial literacy among primary school children. The research investigates whether parents lead their children to money management, what they think about teaching in financial literacy at school and what they think about education in financial literacy in the home environment.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34671
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
kristenová_2014_dp.pdf 1.636Mb PDF View/Open
kristenová_2014_vp.doc 19.24Kb Microsoft Word View/Open
kristenová_2014_op.doc 16.76Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account