Životní styl rodin dětí s ADHD

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní styl rodin dětí s ADHD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Kulcsárová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:30Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28903
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou životního stylu rodin dětí, které mají ADHD. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmu a na to, jak častý je výskyt ADHD. Pojednává o příčinách vzniku ADHD,o příznacích této poruchy a dále také o příznacích poruchy v jednotlivých obdobích člověka. Práce se věnuje diagnostice. Diagnostika ADHD je vymezena jak podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), tak i podle 4. revize klasifikace nemocí Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) a na subtypy ADHD. Dále se teoretická část zaměřuje na to, jaký vliv má ADHD na život dítěte a jeho rodiny, vliv ADHD na chování dětí a jsou zde uvedeny i hlavní zásady důležité pro výchovu dětí s ADHD. Praktická část vypovídá o tom, jaký je životní styl rodin dětí, které mají ADHD z pohledu rodičů. V rámci kvalitativního výzkumu jsou data získána za pomocí hloubkového rozhovorů s rodiči dětí, které mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ADHD cs
dc.subject hyperkinetická porucha cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject rodina cs
dc.subject hyperaktivita cs
dc.subject ADHD en
dc.subject hyperkinetic disorder en
dc.subject lifestyle en
dc.subject family en
dc.subject hyperactivity en
dc.title Životní styl rodin dětí s ADHD
dc.title.alternative The Lifestyle of Families with Children with ADHD
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zgarbová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the lifestyle of families of children with ADHD. The work is divided into two parts. The theoretical part is focused on defining the term of ADHD and how common is occurrence of ADHD. It discusses the development causes of ADHD, it's symptoms and about the symptoms in each period of human life. The thesis is focused on diagnostics. Diagnostic of ADHD is defined according to both International Classification of Diseases (10th revision - MKN-10) and The Diagnostic and Statistical Manual (4th revision - DSM-IV). In the thesis is also division into subtypes of ADHD. It also concentrates on the influence of ADHD on the life of the child and his or her family, the effect of ADHD on the children's behavior and there are listed also the main educational principles that are important for upbringing of children with ADHD. The practical part is about the lifestyle of families of children with ADHD from the parents perspective. In terms of qualitative research the data are gathered from the in-depth interviews with parents whose children have attention deficit hyperactivity disorder.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34674
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kulcsárová_2014_dp.pdf 15.21Mb PDF View/Open
kulcsárová_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
kulcsárová_2014_op.doc 20.34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account