Soužití vícegeneračních rodin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Soužití vícegeneračních rodin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Kučerová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:31Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28904
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice soužití vícegeneračních rodin, rozdílností ve vztazích mezi rodiči a prarodiči, vzájemným ovlivňováním a přenosem modelu chování na potomky. Snaží se najít rozdíly mezi vícegeneračním soužitím ve městě a na venkově. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, které s problematikou přímo souvisí, jako je rodina a její funkce, socializace jedince v rodině, mezigenerační vztahy a jejich upevňování, transgenerační přenos, specifika života ve městě a na venkově. Výzkumným problémem popisným v praktické části jsou názory rodin, které žijí ve společné domácnosti v obcích různé velikosti. Cílem výzkumné činnosti je zjistit, z jakého důvodu rodiny volí společné soužití, jaká jim to přináší pozitiva, negativa a v čem je to omezuje. Zjišťuje, do jaké míry má na mezigenerační vztahy v rodině vliv velikost obce ve které žijí, a v neposlední řadě, jak je ovlivňují modely chování členů rodiny, které si nesou v sobě od dětství. Pro zjištění požadovaných skutečností byl zvolen kvantitativní výzkum pomocí anonymního dotazníku. V praktické části jsou prezentovány a graficky znázorněny výsledky šetření.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject soudržnost rodiny cs
dc.subject generace cs
dc.subject soužití generací cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject mezigenerační solidarita cs
dc.subject přenos chování cs
dc.subject family en
dc.subject socialisation en
dc.subject family coherence en
dc.subject generation en
dc.subject s en
dc.subject cohabitation of generations en
dc.subject relationships en
dc.subject conflict en
dc.subject communication en
dc.subject intergenerational solidarity en
dc.subject behavioural transmission en
dc.title Soužití vícegeneračních rodin
dc.title.alternative Cohabitation of Multigenerational Families
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The present study deals with the issues of multigenerational familiescohabitation, the differences in the relationships of parents and grandparents, mutual influencing and the transfer of behavioural models to children. The thesis strives to find the differences between such cohabitation in urban as well as in and rural surroundings. The theoretical section delimits directly relevant concepts such as the family and its functions, an individual s socialization within the family, intergenerational relationships and their strengthening processes, transgenerational transmission, the specificities of rural and urban lifestyles. The research problem described in the practical section involves the opinions of families living within one dwelling in settlements of different sizes. The research objective is to find out the reasons for families to opt for cohabitation, what positives, negatives and limitations it brings about. The work's purpose is to learn to what extent intergenerational relationships within families are influenced by thesis of cities/villages they live in and last but not least, how they are influenced by family members behavioural models carried on from their childhood. As a tool to gather the required information, quantitative research with the use of an anonymous questionnaire was used. The practical section offers the presentation and graphical representation of the investigations results.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34676
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
kučerová_2014_dp.pdf 2.236Mb PDF View/Open
kučerová_2014_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kučerová_2014_op.doc 19.58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account