Interpretace pojmu "příroda" dětmi předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interpretace pojmu "příroda" dětmi předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Malinová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:32Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:32Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28907
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je sledování interpretací pojmu příroda dětmi předškolní-ho věku. V centru pozornosti je sledování jejich naivních teorií. Teoretická část charakteri-zuje základní pojmy a popisuje základní teorie vzhledem k tématu bakalářské práce. Dětské prekoncepty jsou a budou v centru pozornosti odborníků. V práci se však více soustředíme na jejich využití učiteli mateřských škol.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject dětská pojetí cs
dc.subject naivní dětské teorie cs
dc.subject interpretace cs
dc.subject pre-school child en
dc.subject pre-school age en
dc.subject children´s ideas en
dc.subject naive theories en
dc.subject interpretations en
dc.title Interpretace pojmu "příroda" dětmi předškolního věku
dc.title.alternative Interpretation of the Term "Nature" by Preschool Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Szimethová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is monitoring interpretations of a term "nature" by pre-school children. In the center of attention is observation their naive theories. Theoretical frame-work section involved in the development of pre-school children describes the basic con-cepts and describes the theories about children´s naive theories by thema of thesis. Chil-dren´s preconcepts are and will be in the center of attention experts. In the thesis we con-centrate to their use by teachers in kindergarten.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34679
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
malinová_2014_dp.pdf 3.318Mb PDF View/Open
malinová_2014_vp.doc 21.83Kb Microsoft Word View/Open
malinová_2014_op.doc 21.80Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account