Pohled rodičů a pedagogů na integraci dětí s Aspergerovým syndromem do běžné třídy základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohled rodičů a pedagogů na integraci dětí s Aspergerovým syndromem do běžné třídy základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Mazáčová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:34Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:34Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28917
dc.description.abstract Práce je zaměřena na integraci dětí s Aspergerovým syndromem do běžné třídy základní školy a pohled rodičů a pedagogů na tuto integraci. V první části bakalářské práce je kladen důraz na charakteristiku AS, vývoj a výchovu dítěte s diagnózou AS, základní principy úspěšného vzdělávání dětí s AS, faktory, které vzdělávání ovlivňují a integraci dětí s AS do běžné třídy základní školy. Cílem druhé části práce je zjistit, jaký je pohled rodičů a pedagogů k procesu integrace dětí s AS do běžné třídy základní školy a které faktory rodiče a pedagogy ovlivňují při jejich pohledu na integraci těchto dětí.
dc.format 117
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poruchy autistického spektra cs
dc.subject Aspergerův syndrom cs
dc.subject výchova a vzdělávání dítěte s Aspergerovým syndromem cs
dc.subject integrace cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject Autism Spectrum Disorders en
dc.subject Asperger´s Syndrome en
dc.subject upbringing and education of children with Asperger´s Syndrome en
dc.subject integration en
dc.subject quantitative research en
dc.title Pohled rodičů a pedagogů na integraci dětí s Aspergerovým syndromem do běžné třídy základní školy
dc.title.alternative The View of Parents and Teachers on Integration of Children with Asperger's Syndrome into Standard Elementary School Class
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This work deals with the integration of children with Asperger´s Syndrome to a primary school class. It also focus on parents and teachers view on this integration The emphasis on the AS characteristics, upbringing and child development with AS diagnosis, the basic principles of successful education of children with AS, the factors that affect the integration of children with AS to a primary school class is given in the first part of the bachelor thesis. What is the view of parents and teachers to the process of integration of children with AS to a primary school class and the factors that influence parents and teachers in their view of the integration of these children were tried to find out in the second part of the thesis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34694
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
mazáčová_2014_dp.pdf 2.798Mb PDF View/Open
mazáčová_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
mazáčová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account