Sociální a ekonomické dopady na životy žen žijících v azylovém domě pro matky s dětmi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální a ekonomické dopady na životy žen žijících v azylovém domě pro matky s dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela
dc.contributor.author Migdalová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:35Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:35Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28918
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Sociální a ekonomické dopady na životy žen žijících v azylovém domě pro matky s dětmi" pojednává o problematice žen matek s dětmi, které se ocitly v tíživé životní nebo sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Hlavním cílem je stanovit příčiny/okolnosti, které přiměly klientky azylového domu pro matky s dětmi vyhledat danou sociální službu. Teoretická část práce definuje rodinu jako klienta sociální práce, typologii rodiny, její funkce a poruchy funkce rodiny. Dále popisuje sociální a ekonomické dopady na klienty sociální práce, charakterizuje aktivity na podporu rodiny, které spadají do sociální práce s rodinou. Obeznamuje nás rovněž s principy sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi. Praktická část vymezuje výzkumný problém, na který hledá odpovědi prostřednictvím rozhovorů, jenž byly provedeny s klientkami vybraného azylového domu pro matky s dětmi ve Zlínském kraji. Závěrečná část práce je věnována výsledkům kvalitativního výzkumu.
dc.format 74 s. (174 733 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject azylový dům cs
dc.subject ekonomické dopady cs
dc.subject problémová rodina cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sanace rodiny cs
dc.subject sociální dopady cs
dc.subject asylum house en
dc.subject economic impacts en
dc.subject problem family en
dc.subject family en
dc.subject family rehabilitation en
dc.subject social impacts en
dc.title Sociální a ekonomické dopady na životy žen žijících v azylovém domě pro matky s dětmi
dc.title.alternative The Social and Economical Impacts on Lives of Women Residing at Shelters for Mothers with Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jakešová, Jitka
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis titled " Social and Economical Impact on the Lives of Women Residing at the Sanctuary for Mothers with Children" deals with problems of women mothers with children who suffer from difficult life or social situations because of loss of housing. The aim of the thesis is to find out causes/circumstances which forced the women-clients of the asylum house for mothers with children to search for a specific social service. The theoretical part defines family as a client to social work, it defines family typology, functions and malfunctions of a family. Next it describes social and economic impacts upon the clients to social work and characterises activities aiming at the family support which come under the family social work. The theoretical part also makes us familiar with social work principles in asylum houses for mothers and children. The practical part defines the research problem and tries to find answers to it through interviews made with women-clients of the chosen asylum house for mothers with children in Zlín region. The final part of the thesis concentrates on qualitative research results.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34697
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
migdalová_2014_dp.pdf 1.877Mb PDF View/Open
migdalová_2014_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
migdalová_2014_op.pdf 210.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account