Vychovatelé v dětských domovech Zlínského kraje očima dětí adolescentního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vychovatelé v dětských domovech Zlínského kraje očima dětí adolescentního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Mrlíková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:35Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:35Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28921
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vztahy mezi vychovateli v dětských domovech a dětmi, které v domovech vyrůstají. Teoretická část představí zařízení pro výkon ústavní výchovy, přiblíží osobnost vychovatele a odlišné styly výchovy. Dále se věnuje adolescentnímu věku a výchovným problémům, které jsou s tímto obdobím spojeny, v souvislosti s pobytem dětí v dětském domově. Navazující praktická část obsahuje metodiku výzkumu, jehož hlavním cílem je zjistit, jak děti v dětských domovech Zlínského kraje vnímají své vychovatele a jaké faktory mohou ovlivňovat vztah mezi pracovníkem a adolescentem žijícím v dětském domově.
dc.format 78 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ústavní výchova cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject výchovný ústav cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject výchovné problémy cs
dc.subject Institutional education en
dc.subject Children´s home en
dc.subject juvenile home en
dc.subject caretaker en
dc.subject methods of education en
dc.subject adolescence en
dc.subject educational issues en
dc.title Vychovatelé v dětských domovech Zlínského kraje očima dětí adolescentního věku
dc.title.alternative Caretakers of the Zlín Region Children's Homes from the Perspective of Adolescents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with relationships between caretakers of Children's homes and the children growing up in these homes. The theoretical part presents the facility providing institutional education, gives us an insight into the caretaker´s personality and into different methods of education. Furthermore, the thesis addresses adolescent age and educational issues related to this period, in connection with children´ stayat Children's homes. Follow-up practical part contains research methodology with the main objective focusing on how children of Zlin region Children's homes sense their caretakers and what factors may influence the relationshipbetween the caretaker and the adolescent living in Children's home
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34700
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mrlíková_2014_dp.pdf 18.07Mb PDF View/Open
mrlíková_2014_vp.doc 16.58Kb Microsoft Word View/Open
mrlíková_2014_op.doc 20.45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account