Šikana mezi středoškolskými studenty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Šikana mezi středoškolskými studenty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Jandová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:36Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28924
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na problematiku šikany mezi středoškolskými studenty. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první je část teoretická a druhá je část praktická. V teoretické části jsou uvedeny informace obecného charakteru. Práce je zaměřena na vymezení základních pojmů týkajících se šikanování a jsou definováni jednotliví protagonisté šikany. Dále je v teoretické části zmínka o klimatu třídy a školy a je definována středoškolská mládež a středoškolské prostředí. V neposlední řadě jsou v teoretické části uvedeny příčiny zvýšeného výskytu agresivního chování u mládeže. Poslední kapitola teoretické části je věnována možnostem prevence šikany na středních školách. Praktická část je pojata jako studie o výskytu a povaze šikany na Středním odborném učilišti ve Velkém Újezdu. Předmětem výzkumu praktické části je zjištění, jakým způsobem se šikana nejčastěji projevuje, kdo je agresorem a jakým způsobem jsou studenti šikanováni. Ve výzkumných hypotézách mě zajímalo, zda iniciátory šikany jsou častěji chlapci než dívky a zda studenti s lepším studijním prospěchem jsou častěji šikanováni než studenti s horším prospěchem.
dc.format 71 s. (93 598 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikana cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject protagonisté šikany cs
dc.subject středoškolská mládež cs
dc.subject středoškolské prostředí cs
dc.subject prevence šikany cs
dc.subject bullying en
dc.subject aggression en
dc.subject protagonists of bulling en
dc.subject high school youth en
dc.subject high school environment en
dc.subject prevention of bullying en
dc.title Šikana mezi středoškolskými studenty
dc.title.alternative Bullying among Secondary School Students
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondrejkovič, Peter
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on the subject of bullying between high school students. The paper consists of two parts where part one is theoretical work and part two is practical work. There is general information in the theoretical part and it aims to lay out basic terms connected to bullying and to identify individual protagonists. Furthermore there is a mention of the class's and school's dynamics, and the theoretical part the paper also defines the high school youth and its environment. Additionally this part of dissertation includes the root causes of the increased aggressive behaviour amongst the youth. The last chapter of the theoretical part is dedicated to discussing the possible routes to prevent bullying in high schools. The practical part is a study about the existence and the character of bullying in the Secondary Vocational School in Velky Ujezd. The subject of the investigation in the practical part is finding out how bullying most often presents itself, who is the aggressor and in which way the students are bullied. The investigating hypothesis I was interested in finding whether the initiators of bullying are more often boys than girls and whether students with better academic results are more often bullied than students with worse academic results.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34704
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject střední školy cs
local.subject agresoři šikany cs
local.subject secondary schools en
local.subject aggressors in bullying en


Files in this item

Files Size Format View
jandová_2014_dp.pdf 1.624Mb PDF View/Open
jandová_2014_vp.doc 20.64Kb Microsoft Word View/Open
jandová_2014_op.doc 19.77Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account