Studium chování lauroyl sarkosinátu sodného v roztocích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studium chování lauroyl sarkosinátu sodného v roztocích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudolf, Ondřej
dc.contributor.author Netíková, Jaroslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:36Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28925
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je zaměřena na zopakování základů chemie tenzidů a jejich rozšíření o rozsáhlejší znalosti. Dále jsou v práci podrobně prostudovány vlastnosti, použití a aplikace lauroyl sarkosinátu sodného v laboratořích, průmyslu a běžném životě. V praktické části práce je lauroyl sarkosinát sodný charakterizován dostupnými metodami (ESI-MS, IR). Dále jsou popsány změny kritické micelární koncentrace roztoku lauroyl sarkosinátu sodného v závislosti na iontové síle. Část práce je věnována interakcím lauroyl sarkosinátu sodného s betainem a jinými povrchově aktivními látkami (SDS, SDBS, CPCl).
dc.format 99 s. (113 795 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Povrchově aktivní látky cs
dc.subject tenzidy na bázi aminokyselin cs
dc.subject sarkosiny cs
dc.subject sarkosináty cs
dc.subject kritická micelární koncentrace cs
dc.subject Surfactants en
dc.subject amino acid based surfactants en
dc.subject sarcosines en
dc.subject sarcosinates en
dc.subject critical micellar con-centration en
dc.title Studium chování lauroyl sarkosinátu sodného v roztocích
dc.title.alternative Study of Behavior of Sodium Lauroyl Sarcosinate in Solutions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sedlaříková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is focused on the repetition of basic chemistry of sur-factants and their extensive knowledge of the extension. The thesis studied in detail the properties, uses and applications of sodium lauroyl sarcosinate in laboratories, industry and everyday life. In the practical part of the thesis sodium lauroyl sarcosinate is characterized by available methods (ESI-MS, IR). Described are also changes the critical micellar concentration of the sodium lauroyl sarcosinate solution depending on the ionic strength. Part of the work is devoted to the interaction of sodium lauroyl sarcosinate with betaine and other surfactants (SDS, SDBS, CPCl).
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34707
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
netíková_2014_dp.pdf 3.201Mb PDF View/Open
netíková_2014_vp.pdf 68.12Kb PDF View/Open
netíková_2014_op.pdf 161.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account