Smlouvy s rodiči a využití Individuálního výchovného plánu na střední škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Smlouvy s rodiči a využití Individuálního výchovného plánu na střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Petrjanošová, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:37Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28928
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na výhody a nevýhody Smluv s rodiči a na možnosti zavedení Individuálního výchovného plánu na středních školách. Teoretická část se zabývá kázeňskými problémy studentů, dále je zde zahrnuto vymezení pojmů Individuální výchovný plán a Smlouvy s rodiči a uvedeny zahraniční zkušenosti s jejich využitím. Empirická část se zaměřuje na dosavadní spolupráce rodičů a školy, hlavně na to, jaké jsou názory rodičů studentů jedné střední školy na samotnou možnost zavedení Individuálního výchovného plánu na škole, kterou jejich potomek navštěvuje, a také na otázky spojené s výhodami a nevýhodami smluv.
dc.format 45 s. (58 741 zaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kázeňské problémy cs
dc.subject Individuální výchovný plán cs
dc.subject výhody Smluv s rodiči cs
dc.subject nevýhody Smluv s rodiči cs
dc.subject zahraniční zkušenosti cs
dc.subject discipline en
dc.subject individual educational plan en
dc.subject advantages of the Contracts with parents en
dc.subject disadvantages of the Contracts with parents en
dc.subject abroad experience en
dc.title Smlouvy s rodiči a využití Individuálního výchovného plánu na střední škole
dc.title.alternative Contracts with Parents and the Use of the Individual Educational Plan at Secondary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis is focused on the advantages and disadvantages of the Contracts with parents and the possibility of introducing Individual educational plan for secondary schools. The theoretical part deals with student discipline problems, there is also included definitions of Individual educational plans and Contracts with parents and the foreign experience with their implementation. The empirical part focuses on what is existing cooperation between parents and schools, and most importantly, what are the views of parents of the particular secondary school students on the introduction of the Individual educational plan of the school their children attend and also on issues related to the advantages and disadvantages of contracts.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34716
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
petrjanošová_2014_dp.pdf 1.204Mb PDF View/Open
petrjanošová_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
petrjanošová_2014_op.doc 19.64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account