Postoje studentů oboru sociální pedagogika k Romům

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje studentů oboru sociální pedagogika k Romům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Otáhalová, Simona
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:41Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28940
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce je v teoretické části členěna na tři kapitoly, v nichž jsou vymezena teoretická východiska z romské problematiky, sociální psychologie a sociální pedagogiky z multikulturního hlediska. V praktické části si práce klade za cíl zmapovat současnou situaci u vysokoškolských studentů 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru sociální pedagogika, vztahující se k jejich postojům vůči Romům a názorům na přínos studia tohoto oboru z hlediska získávání informací o Romech a romské problematice. Výzkum je rozdělen na dvě části, kdy první z nich se zaměřuje na zjišťování postojů studentů vůči Romům, druhá část se potom zabývá hodnocením studia studentů oboru sociální pedagogika jako zdroje poznání romské problematiky. Výzkum byl realizován dotazníkovou metodou na třech vybraných vysokých školách. Zjištěná data k postojům vůči Romům jsou zpracována metodou sémantického diferenciálu, která se využívá ke zjišťování konotativních významů pojmů. Hodnocení studia z hlediska poznání romské problematiky bylo realizováno pomocí Likertových škál, které dovedou kvantitativně vystihnout kvalitativní znaky.
dc.format 66 s. (85 785 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Likertova škála cs
dc.subject multikulturalita cs
dc.subject postoje cs
dc.subject Romové cs
dc.subject sémantický diferenciál cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject studenti sociální pedagogiky cs
dc.subject Likert's scale en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject attitudes en
dc.subject the Romany en
dc.subject semantic differential en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social-pedagogy students en
dc.title Postoje studentů oboru sociální pedagogika k Romům
dc.title.alternative The Attitudes of Social Pedagogy Students to Roma People
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this propounded bachelor work is divided into three chapters where to find the following theoretical way-outs from Romany problems, social psychology, social pedagogy from the multicultural point of view. The main aim of the practical part of this bachelor work is to plat the current situation of the third-year-of-studies students of the combined bachelor study of social pedagogy branch relating to their attitude towards the Romany and their opinions in terms of studying the above mentioned branch from the aspect of gaining information about the Romany and their issue. The research is divided into two parts where there the first part is focused on detection of attitude of students to the Romany whereas the second section is aimed on study evaluation of social pedagogy students as the source of the Roman-issue-recognition. The research was implemented on three selected colleges via questionnaire method. The obtained data defining the attitude towards the Romany are utilized by the semantic differential method that is used to find out the connotative term significance. The study evaluation from the Romany issue aspect was externalized thanks to Likert scales which are able to depict quality attributes.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34736
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
otáhalová_2014_dp.pdf 2.280Mb PDF View/Open
otáhalová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
otáhalová_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account