Volný čas rodiny s dítětem předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Volný čas rodiny s dítětem předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Kousková, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:42Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28942
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o volném čase rodiny s dítětem předškolního věku. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, které se vztahují k trávení volného času rodiny. Práce je rozdělena do tří kapitol, v první kapitole je vymezen pojem rodina, její funkce a popsána současná rodina. Druhá kapitola pojednává o dítěti v předškolním věku z pohledu charakteristiky vývoje dítěte. Ve třetí kapitole je vymezen pojem volný čas, popsány jeho funkce a faktory ovlivňující trávení volného času. Praktická část za pomoci dotazníků zjišťuje kolik času a jakými volnočasovými aktivitami tráví volný čas rodiny s dítětem předškolního věku a také jaké faktory ovlivňují dobu trávenou společnými volno-časovými aktivitami rodiny.
dc.format 59 s. (77 031 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Volný čas cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject Leisure time en
dc.subject family en
dc.subject preschool age children en
dc.subject free time activities en
dc.title Volný čas rodiny s dítětem předškolního věku
dc.title.alternative Leisure Time of the Family with a Preschool Child
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with leisure time families with children of preschool age. The theoretical part focuses on basic concepts, which relate to the leisure time family. The work is divided into three chapters, the first chapter defines the concept of family, its functions and describes the current family. The second chapter deals with the child in the preschool age in terms of characteristics of child development. In the third chapter defines the notion of leisure time, describes its functionality, and factors influencing leisure time. The practical part of a questionnaire determines how much time and leisure-time activities such as spending time with the family of a child of preschool age and what factors affect digestion period common leisure-time activities of the family.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34739
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kousková_2014_dp.pdf 1.925Mb PDF View/Open
kousková_2014_vp.doc 21.09Kb Microsoft Word View/Open
kousková_2014_op.doc 19.45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account