Problematika integrace žáků s tělesným handicapem na středních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika integrace žáků s tělesným handicapem na středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Pastyříková, Olga
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:42Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28943
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace žáků s tělesným handicapem na středních školách. Cílem práce je zmapovat a analyzovat faktory ovlivňující úspěšnost integrace žáků s tělesným handicapem na vybraných středních školách Zlínského kraje. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na vymezení pojmu, rozčlenění a klasifikaci tělesného postižení. Druhá kapitola objasňuje význam pojmů integrace, inkluze a školská legislativa. Praktická část je věnována výzkumnému šetření, které analyzuje informace o integraci a kvalitě výuky žáků s tělesným handicapem z pohledu asistentů pedagoga a integrovaných žáků na středních školách Zlínského kraje.
dc.format 76 s. (117 659 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject tělesné postižení cs
dc.subject mozková obrna cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject Integration en
dc.subject inclusion en
dc.subject physical disability en
dc.subject cerebral palsy en
dc.subject teacher's assistant en
dc.title Problematika integrace žáků s tělesným handicapem na středních školách
dc.title.alternative The Issue of Integration of Students with Physical Disabilities in Secondary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the integration of pupils with physical disabilities in the secondary schools. The aim of this thesis is to map and analyze the factors affecting the suc-cessful integration of pupils with physical disabilities in selected secondary schools of Zlín region. The thesis is divided into three chapters. The first chapter is focused on the definition, segmentation and classification of physical disability. The second chapter explains the meaning of the terms integration, inclusion and school legislation. The practical part is devoted to research that analyzes information about the integration and the quality of teaching of students with physical disabilities from the perspective of teaching assistants and integrated pupils in the secondary schools of Zlín region.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34740
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
pastyříková_2014_dp.pdf 4.736Mb PDF View/Open
pastyříková_2014_vp.doc 14.44Kb Microsoft Word View/Open
pastyříková_2014_op.doc 16.90Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account